Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014

Εκδήλωση-Συζήτηση Δευτέρα 24/2 στις 14.00*

* Η εκδήλωση-συζήτηση αυτή έρχεται σαν συνέχεια των επεξεργασιών που κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα στα σχήματά μας, οι οποίες αποκρυσταλλώθηκαν στα κείμενα που έχουν αναρτηθεί παρακάτω ( βλ. Μέρος Α, Β, Γ ), για να συμβάλει στην αναζήτηση μιας συλλογικής-συνολικής απάντησης στα προβλήματα του νέου μηχανικού σε μια κατεύθυνση συνεργατική, δημοκρατική και αλληλέγγυα.