Τρίτη 29 Απριλίου 2014

2ο Φεστιβάλ Αριστερής Ενότητας Σχημάτων Αθήνας