Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012

Επόμενο σχήμα

Η ελεύθερη έδραση, σχήμα της ΑΡ.ΕΝ στους μηχανολόγους πραγματοποιεί σχήμα(ελεύθερη συζήτηση) τη Δευτέρα 15/10, ώρα 12.30.