Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012

Ψήφισματα Γενικής Συνέλευσης - Θεματικές Συνελεύσεις

Ο φοιτητικός σύλλογος αποφάσισε την δημιουργία ομάδας αλληλεγγύης για την διεξαγωγή δωρεάν μαθημάτων σε μαθητές λυκείου που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν φροντιστήριο. Αποτελεί συνέχεια της περσινής προσπάθειας που πήρε μέρος στη σχολή μας.

Επίσης αποφάσισε την δημιουργία ανοιχτής συνέλευσης ενάντια στο νομοσχέδιο που διαλύει την παιδεία. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η συνεχής ενημέρωση και η οργάνωση δράσεων ενάντια στο νομοσχέδιο.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες αποτελούν αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες ελεύθερου διαλόγου και κάθε μέλος του συλλόγου μπορεί να συμμετέχει.

Θα υπάρξει παραπάνω ενημέρωση για τόπο και χρόνο πρώτων συναντήσεων για φέτος.