Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

Chinatown
   Roman Polanski

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  09.12.11
            14:30 ΑΙΘΟΥΣΑ Δ1.17